Transparantie staat voorop

Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld beschikt over de ANBI-status. Deze status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geeft u als donateur of sponsor de zekerheid dat wij een legitieme en transparante organisatie zijn. U kunt onze ANBI-status controleren op de website van de Belastingdienst: http://bit.ly/anbizoeken.

Als ANBI zijn wij wettelijk verplicht om diverse gegevens van onze stichting online te publiceren. Het gaat dan om zaken als het KvK-nummer, de NAW-gegevens, onze bestuurssamenstelling, de doelstelling volgens de statuten, onze interne regelgeving, de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, en de balans en staat van baten en lasten van onze stichting. Om deze informatie te ontsluiten, klikt u hierboven op de gewenste gegevens.

Uw gift is fiscaal aftrekbaar

Als donateur van onze ANBI mag u uw gift aftrekken van de belasting (de inkomsten- of vennootschapsbelasting). Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften, dan is het hele bedrag aftrekbaar. Er geldt géén drempel! Ten aanzien van incidentele giften geldt dat u het totaalbedrag van alle donaties aan ANBI’s mag aftrekken als dit het drempelbedrag (1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,-) overschrijdt. Voor meer informatie over de fiscale voordelen zie: http://bit.ly/fiscalevoordelen en http://bit.ly/hoeveelaftrek.

Om in aanmerking te komen voor de (drempelloze) aftrek van periodieke giften, is een schriftelijke overeenkomst nodig tussen u en ons. Dat kunnen we heel makkelijk samen regelen via een van de drie kant-en-klare formulieren die de Belastingdienst hiervoor speciaal heeft opgesteld en die we u graag toesturen. Op deze manier weet u zeker dat uw overeenkomst met onze stichting voldoet aan alle voorwaarden.

Gift in geld of natura

Het formulier Periodieke gift in geld wordt gebruikt als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan onze stichting. Het formulier Periodieke gift in natura is bedoeld als u minimaal 5 jaar lang een gift in natura wilt doen (denk aan bijvoorbeeld planten, gereedschap, broodjes en/of dranken tijdens activiteiten e.d.). Met het formulier Betalingsvolmacht tot slot kunt u uw periodieke gift in geld automatisch naar onze stichting overmaken.

error

Vind je de site interessant? Volg ons dan en 'like' ons!