Over ons

Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld (VKO) is opgericht op 1 januari 2018. In de jaren daarvoor hebben de bestuursleden, samen met een groot aantal enthousiaste buurtbewoners, de zorg op zich genomen om de prachtige Kloostertuin Opveld in Heer-Maastricht op te knappen en te behouden als ‘groene parel’ in Z.O.-Maastricht. Kloostertuin Opveld is een prachtig stukje natuur met een bijzondere geschiedenis (zie hiervoor kopje ‘De kloostertuin’), een plek vol herinneringen en ontmoetingen. Een plek kortom die het waard is om te bewaren en bewaken. Daarom organiseren we regelmatig activiteiten in de kloostertuin, waarmee we willen bijdragen aan de sociale, educatieve en recreatieve functies die het parkbos heeft. Dankzij de betrokkenheid van mensen uit vooral Heer, Eyldergaard en Vroendaal zijn we in staat Kloostertuin Opveld aantrekkelijk te houden voor jong en oud. Dit doen we in goed onderling overleg met de eigenaar van het parkbos.

Activiteiten

15 november: Bestuursvergadering. De vergaderagenda publiceren we hier een week van tevoren. Donateurs kunnen desgewenst gebruikmaken van hun recht van inspreken. Vergaderdatums in 2022 maken we binnenkort hier bekend.

20 november: DOE-dag / Boomfeestdag. Op deze laatste DOE-dag van 2021 – die nagenoeg samenvalt met Boomfeestdag – planten we minimaal één nieuwe boom, zetten we palen bij opschietende bomen die een kans verdienen, gaan we de al te dicht begroeide stukken opschonen en ruimen we zwerfafval op. Voor een lekkere lunch wordt gezorgd. Ook meedoen? Meld je dan aan via info@kloostertuinopveld.nl (naam en aantal personen).