Nieuwsblog

DOE-dag #1 in woord en beeld

De eerste DOE-dag van 2022 zit erop. Door een gezellige groep van 10 mensen – waaronder 2 nieuwe gezichten – is er op zaterdag 19 maart* flink gewerkt. Onder een strakblauwe hemel en een heel aardig voorjaarszonnetje was het ook bepaald geen straf om de handen uit de mouwen te steken. Als vanouds vormde de DOE-dag een mooie mix van lekker buiten werken én buiten genieten.

*De DOE-dag zou plaatsvinden op 12 maart (NLdoet) maar is 1 week verplaatst.

Voortbordurend op de laatste DOE-dag van 2021 hebben we ook nu weer veel opschot van met name vlier en hazelaar verwijderd. Ook zijn op meerdere plekken in het bos de dikste twee stammetjes van de hazelaars verwijderd, zodat deze struiken beheersbaar blijven. Verder zijn er nog enkele (zo goed als) dode boompjes omgezaagd en overhangende takken gesnoeid. En natuurlijk is er rommel en afval opgeruimd en zijn de prullenbakken geleegd.

Een tweede grote klus op deze DOE-dag was het repareren van stukken hekwerk en prikkeldraad. Er is een goed begin gemaakt met het afscheidingshekwerk dat ter rechterzijde van de ingang ‘Vroendaalpad’ begint en vandaaruit de Kloostertuin in loopt (langs de sportwei van Porta Mosana). Zo zijn er heel wat meters nieuw spandraad en prikkeldraad aangebracht (of gerepareerd) en is het gaaswerk op meerdere plaatsen hersteld en/of verstevigd.

Voor deze DOE-dag hebben we diverse materialen moeten aanschaffen, zoals spandraad, prikkeldraad, gaas, spanners, ijzerdraad en stevige handschoenen. Heel fijn dat we hiervoor mochten rekenen op de hulp van het Oranje Fonds (NLdoet) en Servatius Wonen & Vastgoed, waarvoor veel dank! En dank natuurlijk aan de vrijwilligers uit de buurt die ruim vier uur in de weer zijn geweest in de Kloostertuin. En tot slot dank aan onze voorzitter voor de goedverzorgde  lunch.

De eerstvolgende activiteit die op de rol staat is het PAASVUUR op 16 april.

We hebben er alle vertrouwen in dat dit kleine feestje dit jaar wél kan doorgaan! De stookontheffing is binnen, de ‘vaste vuurleider’ is al aan het regelen en droog stookhout is er voldoende. Over deze activiteit vind je begin april alle informatie op deze website, op onze Facebook-pagina, op de Nextdoor-app, op de website van Buurtplatform Heer etc.

Kijk voor een overzicht van al onze komende activiteiten op de pagina Activiteiten.

DOE-dag / Boomfeestdag: top!

Vandaag zijn er weer enkele mooie werkzaamheden uitgevoerd in de Kloostertuin. Deze laatste DOE-dag van het jaar stond in het teken van Nationale Boomfeestdag (die normaal in maart wordt gevierd, maar vanwege corona is verplaatst naar november). Ondanks een bescheiden opkomst – 7 volwassenen en 2 kinderen – is er door allen veel mooi werk verzet!

Vanwege het ‘thema’ Boomfeestdag was het logisch dat bomen vandaag de hoofdrol speelden. Door ziekte in met name de essen zijn er de laatste tijd veel bomen gerooid in de Kloostertuin. Ofschoon het bosgedeelte op veel plaatsen (te) dicht begroeid was/is, zijn er hierdoor enkele open plekken onststaan, waar nieuwe (her)beplanting welkom was.

Naast de gekortwiekte stam bij de ruïne hebben we daarom een mooie haagbeuk van circa 3,5 meter geplant. Eenzelfde boom hebben we gezet nabij de gekortwiekte stammen die verder richting Croonenhoff staan – op een open stuk waarop we tijdens Burendag 2021 (eind september) met enig dichterlijk ceremonieel ook een kersenboom hebben geplant.

De haagbeuk nabij de ruïne.

Ook staan er nu 4 mispels, 4 eikjes, 3 beukjes en 1 Viburnum op vrijgemaakte plekken en ook deze bomen kunnen nu tot volle wasdom komen. De (nieuwe) bomen hebben vandaag ook een houten steunpaal gekregen, althans de eerste acht. De overige zes palen plaatsen we binnenkort en dan bevestigen we meteen ook de rubberbanden om de stammen.

Een van de mispels.

Voorts hebben de kinderen, met hulp van hun ouders, overtollig opschot van veel bomen verwijderd en zijn – op IVN-advies – de dikste stammen van de hazelaars verwijderd. Met een accubosmaaier zijn bovendien heel veel netels verwijderd (o.a. bij de klimstammen), zodat de weides weer mooi ogen. En als proef is er gele ratelaar gezaaid op de middenwei.

Weg met die netels!
Hopelijk gele bloemetjes in het gras in 2022.

Er is kortom hard gewerkt door een kleine maar enthousiaste groep. En hard werken leidt tot grote honger en dorst. De smakelijke lunch die rond 12.30 uur ter (picknick)tafel kwam – broodjes, chocoladecroissants, wafels, koekjes, mandarijnen, koffie, thee, melk, chocomel en sinasappelsap (!) – ging er dan ook goed in bij iedereen. Onze dank aan alle harde werkers!

DOE-DAG op zat. 20 nov.!

Op zaterdag 20 november vieren we BOOMPLANTDAG en organiseren we een DOE-DAG in Kloostertuin Opveld. Van 11.00 tot 14.00 uur gaan we onder meer de hazelaars uitdunnen, het teveel aan opschot verwijderen, paaltjes plaatsen bij kansrijke opschietende boompjes en eventueel enig nieuw groen planten. Voor een lekkere lunch wordt als vanouds door ons gezorgd!

Jij bent er toch zeker ook bij op deze laatste Kloostertuin-DOE-DAG van 2021?! Opgeven (naam, aantal personen) kan via e-mail: info@kloostertuinopveld.nl, vóór 19 november, 10.00 uur. Dit in verband met de in te kopen broodjes, dranken en dergelijke. Neem s.v.p. zelf mee (voor zover in bezit): schop, riek, takkenschaar/-zaag, tuinhandschoenen en eventueel een kruiwagen

We verwelkomen je graag in de Kloostertuin op 20 november. Dank alvast!

NB: Tijdens de DOE-DAG houden we ons aan de geldende Corona-maatregelen: 1,5 m afstand, gebruik van eigen gereedschap en thuisblijven bij klachten.

Er staan tal van fraaie herfstpaddo's in de Kloostertuin.

Burendag 2021 was een succes!

Op deze prachtig zonnige zaterdagmiddag 25 september mochten we enkele tientallen buren ontvangen in de speciaal voor deze gelegenheid opengestelde Kloosterkapel. Na een bekertje koffie of thee met daarbij een lekker gebakje kon men op zijn gemak de monumentale kapel bekijken of eenvoudigweg plaatsnemen op de kerkbanken en de sfeer op zich laten inwerken.

Koffie/thee en iets lekkers
Berend Brouwer

Na deze inloop opende onze penningmeester Berend Brouwer (wegens verhindering van onze voorzitter Giel Peeters) de Burendag met een welkomstwoord en korte uitleg van het programma. Vervolgens was het podium voor bariton Edward Berden en pianiste Denny Gorissen. Zij brachten een zevental mooie liederen ten gehore, passend bij kapel, nostalgie en ‘burensfeer’.

Edward Berden & Denny Gorissen

De interessante lezing die Coen Eggen aansluitend hield over de historie (van de bouw) van de kapel, kon eveneens op een warme belangstelling van de aanwezigen rekenen. Wie wist bijvoorbeeld dat op de huidige locatie van winkelcentrum De Leim vroeger een leemkuil lag waar de bakstenen werden gemaakt waarmee de buitenkant van de kapel is opgetrokken?!

Burendag 2021: lezing van Coen Eggen in de kapel.

Dhr. Eggen informeerde zijn publiek verder over de diverse specifieke kundig- en vaardigheden van de architecten/bouwers van de Kloosterkapel, de verschillende bouwmaterialen (waaronder mergel en beton en de talrijke ‘misbaksels’ die nog duidelijk te zien zijn in de buitenmuren) en de bijzondere beelden, de ijzerbeslagen toegangsdeuren en de decoratieve tegelvloeren.

Na de lezing konden de bezoekers binnen en buiten de kapel rondkijken en vragen stellen aan dhr. Eggen, die bovendien nog verschillende historische foto’s en tekeningen had meegenomen. Een ander deel van de bezoekers koos ervoor om getuige te zijn van het planten van een wilde kersenboom in de Kloostertuin, waar sinds vorig jaar veel bomen (noodgedwongen) zijn gerooid.

Amaury Stroux
Boomplantdag 2021.

Deze bomenplant staat symbool voor de aanplant van meerdere bomen (linde, iep, eik, lijsterbes) die we rond 4 november (Boomfeestdag) gaan planten op de laatste DOE-dag van 2021. Doordat het plantgat vooraf gegraven was, stond de kers snel op zijn plek en werd deze ‘ingezegend’ door enkele fraaie gedichten die al even fraai werden voorgedragen door bestuurslid Winfried Temme.

Winfried draagt gedichten voor

Hiermee kwam er rond 15.00 uur een einde aan een geslaagde mooie middag. Wie wilde kon nog een kopje koffie tot zich nemen en even door de kapel of het parkbos struinen. We willen iedereen hartelijk danken voor de komst, de mooie complimenten én voor de donaties op deze middag. Wijzelf kijken eveneens met veel plezier én gepaste trots terug op Burendag 2021!

‘Struinen in de Tuinen 2021’: genieten van mooie muziek onder groen loof

Gisteren vond in de prachtige ambiance van de Kloostertuin editie 2021 van Struinen in de Tuinen plaats. Onder een stralende zon hebben bijna honderd bezoekers kunnen genieten van de fraaie zangkunsten van koor Stem des Volks Maastricht.

Onder leiding van dirigent Edward Berden en begeleid op piano door diens partner Denny Gorissen, bracht het koor mooie stukken ten gehore. Elk lied – in het Nederlands, Frans of Italiaans – voorzag de dirigent van een interessante introductie, waarmee hij het publiek leuk betrok bij de muziek. Dat publiek reageerde enthousiast en ook koorleden gaven aan blij te zijn om weer samen te kunnen zingen en optreden.

Stem des Volks Maastricht
Stem des Volks Maastricht

Alles zat mee: er stond nauwelijks wind (zodat het onversterkte koor heel duidelijk te horen was) en de zon scheen uitbundig. Het kwik steeg gaandeweg tot 26 graden, maar gelukkig bood het loof van de parkbosbomen de nodige schaduw aan koor, pianiste en dirigent. Kortom, het was een zeer geslaagde middag! Dankjewel aan alle bezoekers, aan Struinen in de Tuinen, aan de helpende handen en vooral ook aan Stem des Volks Maastricht!

Pianiste Denny en dirigent Edward

NB: Deze middag waren er ook muzikale optredens in de aanpalende Hof van Heer (rockband No Fake News) en in de Tuinen van de Heerenhof (vocaal trio VerrasSing). Doordat e.e.a. op elkaar was afgestemd, konden bezoekers alledrie de optredens bezoeken.

No Fake News
VerrasSing

Struinen in de Tuinen – zo 5 sept

Kloostertuin Opveld neemt op zondag 5 september deel aan Struinen in de Tuinen. Die middag vinden er 3 optredens plaats van het koor Stem des Volks Maastricht. Het koor zingt onder meer over liefde en verzet, geluk en onrecht en natuurlijk over de natuur. De optredens duren ca. 30 minuten en starten om 12.00, 13.30 en 15.00 uur.
 
De optredens vinden plaats op het grasveld bij de grote bakstenen Kloosterkapel. Er zijn alleen staplaatsen, wie wil kan zelf een (klap)stoeltje meenemen of een kussen voor op het gras. Vanaf de ingangen van de Kloostertuin zijn er looproutes aangegeven met pijlen. Op en rond het grasveld vragen we bezoekers om voldoende afstand van elkaar te houden.
 
Deze middag zijn er dicht bij de Kloostertuin nóg 2 muzikale optredens. In de Tuinen van De Heerenhof, Veldstraat 8, zingt vocaal trio VerrasSing om 13.30, 15.00 en 16.30 uur. In buurttuinderij Hof van Heer, aan de Rijksweg, speelt de wave- en rockband No Fake News om 12.45, 14.15 en 15.45 uur. Dankzij de op elkaar afgestemde aanvangstijden zijn deze 3 optredens prima te combineren!
 
Struinen in de Tuinen is een kosteloos evenement, maar een kleine donatie wordt zeker op prijs gesteld. Aanmelden is niet nodig; bij een grote toeloop vragen we bezoekers wel om zich voldoende te verspreiden. Overigens zijn er deze middag 81 optredens in 27 tuinen in Maastricht; zie www.struinenindetuinen.nl.
 
Hopelijk tot ziens zondag in de Kloostertuin!

Morgen snoeien! Kom je helpen?

Morgen – zaterdag 28 augustus – lassen we een ‘extra’ DOE-dag in vanwege de onverwacht snelle groei van de hagen en het bosplantsoen. Het is een last-minute actie, maar wie morgen kán meehelpen is van harte welkom! Graag een eigen snoeischaar en handschoenen meenemen. Voor lunch is gezorgd! We starten om 10.30 uur. Hopelijk tot morgen in de Kloostertuin!

Nieuwe borden geplaatst

Vandaag hebben we, in ‘opdracht’ van Servatius Wonen & Vastgoed (eigenaar van Kloostertuin Opveld), vier toegangsborden geplaatst bij de vier ingangen naar het kloosterbos. Met deze borden informeren we bezoekers dat het kloosterbos een particulier terrein is. De eigenaar (en stichting VKO) wil het parkbos heel graag openbaar toegankelijk houden en vrij wandelen toestaan van 06.00 tot 23.00 uur.

Om de kloostertuin ook in de toekomst openbaar toegankelijk en voor iedereen aantrekkelijk te houden, wordt bezoekers gevraagd om enkele basisregels in acht te nemen: afval in de prullenbakken, hondenpoep opruimen, geen toegang met brommers/scooters en geen loslopende honden. Op deze manier blijft het voor de vrijwilligers die de prullenbakken leegmaken (en rommel opruimen) behapbaar.

De bordjes staan bij de ingang aan de Veldstraat, de ingang nabij de Heilig Hart-grot (achterzijde kapel), de ingang aan de Rijksweg (parkeerplaats Croonenhoff) en de ingang aan het Vroendaalpad. Samen houden we de kloostertuin schoon en aantrekkelijk voor jong en oud – en heel belangrijk: openbaar toegankelijk!

DOE-dag groot succes!

Vandaag hebben we voor het eerst sinds lange tijd weer een DOE-dag kunnen organiseren in de Kloostertuin! Het was meteen een doorslaand succes: de zon scheen heerlijk en er waren liefst 12 deelnemers present om ons vijven te helpen met snoeien, wieden en opruimen. Tussen 10.30 en 14.30 uur is er hard gewerkt onder het motto NL doet. En dat was hard nodig; de netels en de meidoornhagen waren in de recente groeizame weken flink gegroeid. (Lees verder onder de foto’s) 

Met de inzet van twee accuheggenscharen en meerdere handheggenscharen zijn de meidoornhagen rond twee grasvelden weer netjes gesnoeid. Het vele, vele snoeiafval is verzameld nabij de uitgang van de Kloostertuin, waar de groendienst het makkelijk kan ophalen. Het transporteren van alle groenafval – ook van de talloze brandnetels die zijn verwijderd – vergde tientallen kruiwagenloopjes. Maar alles gebeurde met een lach op het gezicht! Het was ook erg fijn om samen bezig te kunnen zijn, nieuwe kennissen te maken en te genieten van de zon. 

Van wandelaars kregen we mooie complimenten en dat maakte de DOE-dag nóg leuker. Mensen vinden het prettig om weer over de hagen heen te kunnen kijken en niet meer te hoeven uitwijken voor overhangende takken. Halverwege de dag was het als vanouds tijd voor de DOE-dag-LUNCH. De lekker belegde broodjes, de krentenbollen, de mandarijnen en de wafels, ze gingen er allemaal goed in bij de werkers. Tegen de dorst waren er pakken frisse karnemelk en sinaasappelsap.

Gesterkt door spijs en drank werd er ook na de lunch nog hard doorgewerkt om zoveel mogelijk ‘doelen’ te halen. De 12 vrijwilligers die zich drie tot vier uur lang hebben uitgesloofd om de mooie Kloostertuin een eerste grote beurt in 2021 te geven, waren afkomstig uit vier wijken: Heer, Vroendaal, Eyldergaard en (zelfs) Céramique. Een heel leuke, gezellige en gemêleerde groep, van jong tot oud(er) en bestaand uit evenveel dames als heren. Heel veel dank aan jullie allen!!! 

Wil je na het lezen van dit korte tekst- en beeldverslag ook eens meedoen met klussen in de Kloostertuin? Houd dan onze website goed in de gaten of like/bekijk onze Facebookpagina, waar we ook alle nieuws op vermelden. Ga gerust eens kijken in de gekortwiekte Kloostertuin en wie weet tot ziens op een DOE-dag!

error

Vind je de site interessant? Volg ons dan en 'like' ons!