Donaties

De stichting VKO is met grote regelmaat doende om fondsen te werven en/of subsidies binnen te halen. Zonder een – relatief bescheiden – financiële basis kunnen we immers niet bijzonder veel realiseren in de kloostertuin. Subsidieverstrekkers waarmee we samenwerken zijn Maastricht Doet!, het Oranjefonds, het Elisabeth Strouven Fonds en Kern met Pit (van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij).

Waar we heel dankbaar voor zijn, dat zijn zeker ook de particuliere gevers uit de buurten Heer, Vroendaal en Eyldergaard: mensen die ons (vrijwilligers)werk een warm hart toedragen en die ons graag steunen in ons streven om de mooie Kloostertuin Opveld zo toegankelijk en aantrekkelijk mogelijk te houden. Menig buurtbewoner heeft ons verblijd tijdens onze crowdfundingactie(s) of de rondgang met de collectebus.

Wilt u ons werk ook ondersteunen met een kleine of wat grotere bijdrage, neem dan gerust contact met ons op. We vertellen u graag meer over onze plannen. Onder Contact vindt u onze gegevens alsook ons bankrekeningnummer NL58 ABNA 0817 8504 57. Stichting VKO is te allen tijde open en transparant naar subsidieverstrekkers en particuliere gevers over de verantwoording van binnenkomende gelden.

ANBI-status: uw gift is fiscaal aftrekbaar!

Stichting VKO beschikt over de ANBI-status. Dat betekent dat we officieel erkend zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit biedt onze sponsoren en donateurs de zekerheid dat ze van doen hebben met een legitieme stichting. Voor u als donateur heeft onze ANBI-status het bijkomende voordeel dat u uw gift fiscaal kunt aftrekken! Meer weten over onze ANBI-status of over de aftrekbaarheid van gewone en periodieke giften? Klik dan hier of klik op het ANBI-logo rechtsboven op deze pagina. 

Uw rechten als donateur

Aan uw zeer gewaardeerde donateurschap hebben we enkele speciale ‘rechten’ verbonden. Zo ontvangt u 3 à 4 keer per jaar een nieuwsbrief met allerlei relevante informatie over onze plannen en activiteiten. Verder krijgt u 2 keer per jaar – bij het Paasvuur (voorjaar) en op Burendag (najaar) – een gratis consumptie van ons aangeboden. En ten derde hebt u als donateur donateurs het recht van inspreken op onze vergaderingen.