Vogelexcursie, zondag 22 mei

Samen met IVN-vogelexpert Henny Kloosterboer organiseren we op 22 mei a.s. een vogelexcursie in de Kloostertuin. Deze excursie staat open voor iedereen, jong en oud. We verzamelen om 09.00 uur bij de picknickbank bij de Rode Beuk (zuidoosthoek van de Kloostertuin, nabij ingang Vroendaalpad).

Tjiftjaf

Ben je ook een “vroege vogel”, dan ben je die zondag zeer welkom om te komen luisteren naar de vele mooie vogelgeluiden in de Kloostertuin. Tijdens de vorige editie waren we twee minuten stil en kregen we als beloning een heel concert: van luid zingende roodborstjes, van de tjiftjaf, die zijn eigen naam roept, van de groene specht en boven alles uit van het brutaal roepende winterkoninkje.

Groene specht

Ongetwijfeld zullen we op 22 mei ook koolmezen en zwartkopjes zien (en hopelijk horen), maar ook de groenling en de spreeuw, de ekster en de kraai, de houtduif en de boomklever. En als we geluk hebben misschien zelfs het goudhaantje en het vuurgoudhaantje! Het is aan te raden een verrekijker mee te nemen en/of een camera met telelens. Sommige fluiters zitten graag hoog in de boom.

Winterkoninkje

Om de groepsgrootte goed te kunnen inschatten, willen we je graag vragen om je tijdig – vóór vrijdag 20 mei a.s. – aan te melden voor de IVN-VKO-vogelexcursie. Dat kan eenvoudig via mailadres info@kloostertuinopveld.nl (vermeld s.v.p. je naam en het aantal personen dat deelneemt). We zien je dan heel graag verschijnen op zondagochtend om 09.00 uur bij de Rode Beuk. Tot dan!

Vrolijk Paasvuur voor jong en oud

Wat ontzettend fijn dat het Paasvuur in de Kloostertuin dit jaar weer doorgang kon vinden! Dat vonden de vele bezoekers en dat vonden ook wij als VKO-bestuur. De opkomst op Stille Zaterdag was meer dan uitstekend – we hadden maar liefst 45 aanmeldingen en die waren ook allemaal aanwezig. Heel leuk om te zien dat er veel kinderen waren gekomen – en zelfs enkele pubers!

Terwijl aan de ene kant de zon in het westen onderging en aan de andere kant de volle maan opkwam achter de Rode Beuk, stak onze vuurbouwer Maos (staflid van Waterscouting Jan van Gent) de paasvuren aan in de grote vuurton en in de drie vuurkorven daaromheen. Kinderen sjouwden intussen met takken en hielpen zo mee om deze paasvuurtraditie brandende te houden.

De vele aanwezige ouders en grootouders hadden het zo te zien heel gezellig, genoten van een drankje en van praatjes met bekenden en (nog) onbekenden. Voor de kinderen waren er diverse limonades, nootjes en natuurlijk lekkere marshmellows. Vol begrijpelijk ongeduld staken zij de stokjes met marshmellows (veel te vroeg) in de vlammen, zodat er heel wat verbrandden.

Een halfuurtje later, toen de vlammen kleiner waren en het hout in de korven mooi gloeide, ging het roosteren een stuk beter en zag je de kids genieten van de plakkerige zoetigheid. Onze donateurs (en de enkele bezoeker die de eigen drank vergeten was mee te nemen) lieten zich intussen de volle Italiaanse wijn goed smaken. Kortom, iedereen had plezier.

Onze voorzitter had voor alle aanwezigen een woordje van dank paraat en speciale dank ging uit naar Maos, die nu voor de derde keer het VKO-Paasvuur in goede banen leidde. We kijken terug op een gezellige en vrolijke avond, waarop iedereen van jong tot oud zich goed leek te amuseren. In 2023 zal er dan ook zeker een vervolg komen op deze traditie!

Voorzitter Giel (links) bedankt Maos (midden vooraan) voor haar vuurdiensten.

Dankjewel aan iedereen die erbij was!

PAASVUUR op zaterdag 16 april!

Op zaterdag 16 april organiseren we weer een PAASVUUR in de Kloostertuin!

Kinderen, ouders en grootouders zijn van harte welkom vanaf 20.00 uur in de wei bij de picknickbank. In de brief hieronder vind je alle verdere informatie. Mocht deze tekst te klein zijn, dan staat de hele tekst ook nog eens onder de brieffoto.

Aanmelden (naam + aantal volwassenen/kinderen): info@kloostertuinopveld.nl.

PAASVUUR in de Kloostertuin

zaterdag 16 april, 20.00 – 21.30 uur

Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld organiseert dit jaar weer het KLOOSTERTUIN-PAASVUUR. Gelukkig kan en mag dit weer, nadat we de edities 2020 en 2021 hebben moeten afblazen vanwege de Covid-perikelen. We nodigen al onze buurtbewoners/-kinderen van harte uit om aanwezig te zijn.

Vanaf 20.00 uur verwelkomen we jong en oud op de grasweide waarop ook de picknickbank staat. Kinderen die dat leuk vinden kunnen in de Kloostertuin droog sprokkelhout verzamelen. Natuurlijk hebben we ook zelf voor voldoende stookhout gezorgd. Tussen 20.15 en 20.30 uur (zonsondergang) worden de vuurkorven aangestoken door het scouting-staflid dat dit ook eerder deed.

Net als in 2018 en 2019 hopen we ook nu op een grote opkomst van kinderen en hun (groot)ouders. Voor de kinderen is er gratis limonade/frisdrank aanwezig en zijn er tevens lekkere marshmallows. Deze kunnen zij wat later op de avond roosteren boven de hete kool. De (groot)ouders kunnen zelf drank naar keuze meenemen (wijn, bier, fris en liefst ook glazen of bekertjes) voor eigen gebruik.

Onze donateurs (van 2020/2021 en 2021/2022) kunnen op onze kosten een glas wijn of frisdrank komen drinken. De VKO-bestuursleden zijn die avond herkenbaar aan het groene lintje op de borst

AANMELDEN

U en uw (klein)kinderen komen toch zeker ook naar het PAASVUUR op zaterdag 16 april a.s.?! Wilt u zich dan s.v.p. hiervoor vóór vrijdag 15 april aanmelden via info@kloostertuinopveld.nl, met vermelding van uw naam en het aantal personen (kinderen en volwassenen) in uw gezelschap. Dankuwel!

We zien uw aanmelding en komst graag tegemoet!

DOE-dag #1 in woord en beeld

De eerste DOE-dag van 2022 zit erop. Door een gezellige groep van 10 mensen – waaronder 2 nieuwe gezichten – is er op zaterdag 19 maart* flink gewerkt. Onder een strakblauwe hemel en een heel aardig voorjaarszonnetje was het ook bepaald geen straf om de handen uit de mouwen te steken. Als vanouds vormde de DOE-dag een mooie mix van lekker buiten werken én buiten genieten.

*De DOE-dag zou plaatsvinden op 12 maart (NLdoet) maar is 1 week verplaatst.

Voortbordurend op de laatste DOE-dag van 2021 hebben we ook nu weer veel opschot van met name vlier en hazelaar verwijderd. Ook zijn op meerdere plekken in het bos de dikste twee stammetjes van de hazelaars verwijderd, zodat deze struiken beheersbaar blijven. Verder zijn er nog enkele (zo goed als) dode boompjes omgezaagd en overhangende takken gesnoeid. En natuurlijk is er rommel en afval opgeruimd en zijn de prullenbakken geleegd.

Een tweede grote klus op deze DOE-dag was het repareren van stukken hekwerk en prikkeldraad. Er is een goed begin gemaakt met het afscheidingshekwerk dat ter rechterzijde van de ingang ‘Vroendaalpad’ begint en vandaaruit de Kloostertuin in loopt (langs de sportwei van Porta Mosana). Zo zijn er heel wat meters nieuw spandraad en prikkeldraad aangebracht (of gerepareerd) en is het gaaswerk op meerdere plaatsen hersteld en/of verstevigd.

Voor deze DOE-dag hebben we diverse materialen moeten aanschaffen, zoals spandraad, prikkeldraad, gaas, spanners, ijzerdraad en stevige handschoenen. Heel fijn dat we hiervoor mochten rekenen op de hulp van het Oranje Fonds (NLdoet) en Servatius Wonen & Vastgoed, waarvoor veel dank! En dank natuurlijk aan de vrijwilligers uit de buurt die ruim vier uur in de weer zijn geweest in de Kloostertuin. En tot slot dank aan onze voorzitter voor de goedverzorgde  lunch.

De eerstvolgende activiteit die op de rol staat is het PAASVUUR op 16 april.

We hebben er alle vertrouwen in dat dit kleine feestje dit jaar wél kan doorgaan! De stookontheffing is binnen, de ‘vaste vuurleider’ is al aan het regelen en droog stookhout is er voldoende. Over deze activiteit vind je begin april alle informatie op deze website, op onze Facebook-pagina, op de Nextdoor-app, op de website van Buurtplatform Heer etc.

Kijk voor een overzicht van al onze komende activiteiten op de pagina Activiteiten.

Gelukkig en gezond 2022!

Beste Kloostertuin-vrienden,

We zeggen jullie dank voor alle enthousiaste inzet, lovende woorden, donaties en leuke gesprekken in 2021! Binnenkort zal ons jaarverslag gereed zijn en kunt u nog eens nalezen wat er allemaal is gebeurd in het afgelopen jaar. Ook maken we zo spoedig mogelijk bekend welke activiteiten er op de rol staan voor 2022.

Veel plezier en gezondheid in het nieuwe jaar 2022 en tot ziens in de Kloostertuin!

Groet van het bestuur van stichting VKO.

DOE-dag / Boomfeestdag: top!

Vandaag zijn er weer enkele mooie werkzaamheden uitgevoerd in de Kloostertuin. Deze laatste DOE-dag van het jaar stond in het teken van Nationale Boomfeestdag (die normaal in maart wordt gevierd, maar vanwege corona is verplaatst naar november). Ondanks een bescheiden opkomst – 7 volwassenen en 2 kinderen – is er door allen veel mooi werk verzet!

Vanwege het ‘thema’ Boomfeestdag was het logisch dat bomen vandaag de hoofdrol speelden. Door ziekte in met name de essen zijn er de laatste tijd veel bomen gerooid in de Kloostertuin. Ofschoon het bosgedeelte op veel plaatsen (te) dicht begroeid was/is, zijn er hierdoor enkele open plekken onststaan, waar nieuwe (her)beplanting welkom was.

Naast de gekortwiekte stam bij de ruïne hebben we daarom een mooie haagbeuk van circa 3,5 meter geplant. Eenzelfde boom hebben we gezet nabij de gekortwiekte stammen die verder richting Croonenhoff staan – op een open stuk waarop we tijdens Burendag 2021 (eind september) met enig dichterlijk ceremonieel ook een kersenboom hebben geplant.

De haagbeuk nabij de ruïne.

Ook staan er nu 4 mispels, 4 eikjes, 3 beukjes en 1 Viburnum op vrijgemaakte plekken en ook deze bomen kunnen nu tot volle wasdom komen. De (nieuwe) bomen hebben vandaag ook een houten steunpaal gekregen, althans de eerste acht. De overige zes palen plaatsen we binnenkort en dan bevestigen we meteen ook de rubberbanden om de stammen.

Een van de mispels.

Voorts hebben de kinderen, met hulp van hun ouders, overtollig opschot van veel bomen verwijderd en zijn – op IVN-advies – de dikste stammen van de hazelaars verwijderd. Met een accubosmaaier zijn bovendien heel veel netels verwijderd (o.a. bij de klimstammen), zodat de weides weer mooi ogen. En als proef is er gele ratelaar gezaaid op de middenwei.

Weg met die netels!
Hopelijk gele bloemetjes in het gras in 2022.

Er is kortom hard gewerkt door een kleine maar enthousiaste groep. En hard werken leidt tot grote honger en dorst. De smakelijke lunch die rond 12.30 uur ter (picknick)tafel kwam – broodjes, chocoladecroissants, wafels, koekjes, mandarijnen, koffie, thee, melk, chocomel en sinasappelsap (!) – ging er dan ook goed in bij iedereen. Onze dank aan alle harde werkers!

DOE-DAG op zat. 20 nov.!

Op zaterdag 20 november vieren we BOOMPLANTDAG en organiseren we een DOE-DAG in Kloostertuin Opveld. Van 11.00 tot 14.00 uur gaan we onder meer de hazelaars uitdunnen, het teveel aan opschot verwijderen, paaltjes plaatsen bij kansrijke opschietende boompjes en eventueel enig nieuw groen planten. Voor een lekkere lunch wordt als vanouds door ons gezorgd!

Jij bent er toch zeker ook bij op deze laatste Kloostertuin-DOE-DAG van 2021?! Opgeven (naam, aantal personen) kan via e-mail: info@kloostertuinopveld.nl, vóór 19 november, 10.00 uur. Dit in verband met de in te kopen broodjes, dranken en dergelijke. Neem s.v.p. zelf mee (voor zover in bezit): schop, riek, takkenschaar/-zaag, tuinhandschoenen en eventueel een kruiwagen

We verwelkomen je graag in de Kloostertuin op 20 november. Dank alvast!

NB: Tijdens de DOE-DAG houden we ons aan de geldende Corona-maatregelen: 1,5 m afstand, gebruik van eigen gereedschap en thuisblijven bij klachten.

Er staan tal van fraaie herfstpaddo's in de Kloostertuin.

Burendag 2021 was een succes!

Op deze prachtig zonnige zaterdagmiddag 25 september mochten we enkele tientallen buren ontvangen in de speciaal voor deze gelegenheid opengestelde Kloosterkapel. Na een bekertje koffie of thee met daarbij een lekker gebakje kon men op zijn gemak de monumentale kapel bekijken of eenvoudigweg plaatsnemen op de kerkbanken en de sfeer op zich laten inwerken.

Koffie/thee en iets lekkers
Berend Brouwer

Na deze inloop opende onze penningmeester Berend Brouwer (wegens verhindering van onze voorzitter Giel Peeters) de Burendag met een welkomstwoord en korte uitleg van het programma. Vervolgens was het podium voor bariton Edward Berden en pianiste Denny Gorissen. Zij brachten een zevental mooie liederen ten gehore, passend bij kapel, nostalgie en ‘burensfeer’.

Edward Berden & Denny Gorissen

De interessante lezing die Coen Eggen aansluitend hield over de historie (van de bouw) van de kapel, kon eveneens op een warme belangstelling van de aanwezigen rekenen. Wie wist bijvoorbeeld dat op de huidige locatie van winkelcentrum De Leim vroeger een leemkuil lag waar de bakstenen werden gemaakt waarmee de buitenkant van de kapel is opgetrokken?!

Burendag 2021: lezing van Coen Eggen in de kapel.

Dhr. Eggen informeerde zijn publiek verder over de diverse specifieke kundig- en vaardigheden van de architecten/bouwers van de Kloosterkapel, de verschillende bouwmaterialen (waaronder mergel en beton en de talrijke ‘misbaksels’ die nog duidelijk te zien zijn in de buitenmuren) en de bijzondere beelden, de ijzerbeslagen toegangsdeuren en de decoratieve tegelvloeren.

Na de lezing konden de bezoekers binnen en buiten de kapel rondkijken en vragen stellen aan dhr. Eggen, die bovendien nog verschillende historische foto’s en tekeningen had meegenomen. Een ander deel van de bezoekers koos ervoor om getuige te zijn van het planten van een wilde kersenboom in de Kloostertuin, waar sinds vorig jaar veel bomen (noodgedwongen) zijn gerooid.

Amaury Stroux
Boomplantdag 2021.

Deze bomenplant staat symbool voor de aanplant van meerdere bomen (linde, iep, eik, lijsterbes) die we rond 4 november (Boomfeestdag) gaan planten op de laatste DOE-dag van 2021. Doordat het plantgat vooraf gegraven was, stond de kers snel op zijn plek en werd deze ‘ingezegend’ door enkele fraaie gedichten die al even fraai werden voorgedragen door bestuurslid Winfried Temme.

Winfried draagt gedichten voor

Hiermee kwam er rond 15.00 uur een einde aan een geslaagde mooie middag. Wie wilde kon nog een kopje koffie tot zich nemen en even door de kapel of het parkbos struinen. We willen iedereen hartelijk danken voor de komst, de mooie complimenten én voor de donaties op deze middag. Wijzelf kijken eveneens met veel plezier én gepaste trots terug op Burendag 2021!