Gelukkig en gezond 2022!

Beste Kloostertuin-vrienden,

We zeggen jullie dank voor alle enthousiaste inzet, lovende woorden, donaties en leuke gesprekken in 2021! Binnenkort zal ons jaarverslag gereed zijn en kunt u nog eens nalezen wat er allemaal is gebeurd in het afgelopen jaar. Ook maken we zo spoedig mogelijk bekend welke activiteiten er op de rol staan voor 2022.

Veel plezier en gezondheid in het nieuwe jaar 2022 en tot ziens in de Kloostertuin!

Groet van het bestuur van stichting VKO.