Marieke Smits benoemd tot erevoorzitter

Op zaterdag 7 november jl. is Marieke Smits benoemd tot erevoorzitter van onze stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld. Marieke is sinds 2015 betrokken bij de kloostertuin en richtte dat jaar – samen met vrijwilligers uit de nabijgelegen buurten – de projectgroep Renovatie Kloostertuin Opveld op.

De projectgroep kon onder Mariekes voorzitterschap in 2016 en 2017 haar eerste doelen realiseren dankzij de flinke startsubsidie die Gemeente Maastricht aan Marieke had verleend voor het uitvoeren van het IVN-project ‘Meesterlijke Natuurbeleving en Ontmoeting in Kloostertuin Opveld’.

Na die succesvolle start werd duidelijk dat de projectgroep in financiële zin niet (voldoende) zelfstandig kon opereren. Gelet op de doelstelling werd daarom gekozen voor de oprichting van een stichting. Deze Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld (01-01-2018) kon wederom bogen op Marieke als voorzitter.

Mariekes niet-aflatende inzet voor de kloostertuin heeft er ook in 2018 en 2019 toe geleid dat de stichting allerlei projecten heeft kunnen afronden, zoals de renovatie van de Heilig Hart-grot, de aanplant van vele honderden planten en het organiseren van paasvuren, educatieve dagen en buurtfeesten.

Na vier jaar aan het roer te hebben gestaan, vond Marieke het tijd om het stokje over te dragen. Nu alle geplande acties en projecten succesvol waren gerealiseerd en de stichting haar draai had gevonden, kon ze er met een gerust hart voor kiezen om meer tijd te besteden aan andere projecten en aan reizen.

Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld heeft enorm veel te danken aan de tomeloze inzet en het grote (groene) hart van Marieke voor de kloostertuin. Vandaar dat het huidige bestuur, onder voorzitterschap van Giel Peeters, unaniem heeft besloten om Marieke te benoemen tot erevoorzitter van de stichting.

Vanwege coronaperikelen en een lange vakantie van Marieke heeft het even geduurd vooraleer we Marieke daadwerkelijk in het zonnetje konden zetten. Maar op 7 november is dit toch gelukt! Voorzitter Giel Peeters overhandigde Marieke die dag een mooie gegraveerde glasstandaard en een fleurig boeket.

Marieke heeft meteen laten weten zeer blij verrast te zijn met het erevoorzitterschap van onze stichting. Ook wil ze graag op de achtergrond betrokken blijven bij de kloostertuin. Wij van onze kant zijn zeer blij om een erevoorzitter van ongekend kaliber te hebben. Marieke, ontzettend bedankt voor vier heel mooie jaren!

Word donateur en beslis mee!

Ruim 500 bewoners van Heer, Vroendaal en Eyldergaard hebben zojuist onze nieuwsbrief in de bus gekregen. Hierin stellen we onze stichting voor en vertellen we over onze doelen (openbare toegankelijkheid, verrijking van het parkbos, ontmoetingsfunctie) en onze plannen (onderhoud, overlast tegengaan, DOE-dagen). Maar ook melden we dat we uw hulp hierbij heel goed kunnen gebruiken. Zonder sponsoren en donateurs zijn we – al onze goede bedoelingen ten spijt – feitelijk nergens. Draagt u de mooie Kloostertuin ook een warm hart toe? Word dan vandaag nog (gezins)donateur en ‘Vriend van de Kloostertuin’! Op pag. 4 van de nieuwsbrief leest u alles over de voordelen van een donateurschap. We zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage waarmee we de Kloostertuin kunnen blijven onderhouden, verbeteren en vooral openbaar houden voor onze buurten.

error

Vind je de site interessant? Volg ons dan en 'like' ons!